Головна

Прозрачный логотип + цвет PNG

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ВИДАННЯ

МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО: ТРЕНДИ РОЗВИТКУ

MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP:
TRENDS OF DEVELOPMENT

ISSN (ID number of the ISSN request (Bib-ID): 2622368)

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ВИДАННЯ

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ВИДАННЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО: ТРЕНДИ РОЗВИТКУ»

започатковується кафедрою підприємництва, менеджменту організацій та логістики Запорізького національного університету з метою досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в знаннях, одержаних у процесі науково-дослідної діяльності українських та зарубіжних учених і фахівців галузей управління та адміністрування, сучасного менеджменту, підприємництва та маркетингу.

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВРОБІТНИЦТВА!

Шановні колеги! Електронний журнал «МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО: ТРЕНДИ РОЗВИТКУ» запрошує до співробітництва та розміщення на сайті журналу наукових статей за тематикою видання!

Тематичні розділи журналу:

  • Облік і оподаткування;
  • Фінанси, банківська справа та страхування;
  • Менеджмент;
  • Публічне управління та адміністрування;
  • Маркетинг;
  • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
  • Логістика

В журналі публікуються оригінальні статті вітчизняних та зарубіжних авторів (науковців, студентів та практиків) українською, російською, англійською та німецькою мовами, які не публікувалися раніше. Одноосібні статті докторів наук друкуються безкоштовно.

До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці.

Весь вміст номерів журналу знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувачів.

Періодичність: 2-4 рази на рік.

Рік заснування: 2017.

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:
БУХАРІНА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики (Запорізький національний університет)

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР:
ОНИЩЕНКО ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики  (Запорізький національний університет)

Засновник:

Запорізький національний університет

Адреса редакції:

м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 55а, к. 415

Поштова адреса:

69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 55а, к. 415

Телефон: (061) 289-41-15

Електронна адреса: manent.journal@gmail.com

Офіційний сайт: http://www.management-journal.org.ua

Рекомендовано до поширення через мережу Інтернет Вченою радою ЗНУ

Протокол № 8 від 28. 02. 2017р.

Наказ № 167 від 22.05.2017р.

Про введення в дію рішення Вченої ради ЗНУ щодо заснування електронного наукового періодичного видання «Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку»