Головна

Прозрачный логотип + цвет PNG

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ВИДАННЯ

МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО: ТРЕНДИ РОЗВИТКУ

MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP:
TRENDS OF DEVELOPMENT

ISSN 2522-1566

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ВИДАННЯ

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ВИДАННЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО: ТРЕНДИ РОЗВИТКУ»

започатковано кафедрою підприємництва, менеджменту організацій та логістики Запорізького національного університету з метою досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в знаннях, одержаних у процесі науково-дослідної діяльності українських та зарубіжних учених і фахівців галузей управління та адміністрування, сучасного менеджменту, підприємництва та маркетингу.

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВРОБІТНИЦТВА!

Шановні колеги! Електронний журнал «МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО: ТРЕНДИ РОЗВИТКУ» запрошує до співробітництва та розміщення на сайті журналу наукових статей за тематикою видання!

Тематичні розділи журналу:

  • Облік і оподаткування;
  • Фінанси, банківська справа та страхування;
  • Менеджмент;
  • Публічне управління та адміністрування;
  • Маркетинг;
  • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
  • Логістика

В журналі публікуються оригінальні статті вітчизняних та зарубіжних авторів (науковців, студентів та практиків) українською, російською, англійською та німецькою мовами, які не публікувалися раніше. Одноосібні статті докторів наук друкуються безкоштовно.

До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці.

Весь вміст номерів журналу знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувачів.

Періодичність: 4 рази на рік.

Рік заснування: 2017.

Журнал індексується Google Scholar - безкоштовною пошуковою системою індексації повних текстів більшості рецензованих онлайн-журналів найвідоміших наукових видавництв Європи та Америки.

МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО: ТРЕНДИ РОЗВИТКУ на Google Scholar:

                                                                                    

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:
БУХАРІНА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики (Запорізький національний університет)

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР:
ОНИЩЕНКО ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики  (Запорізький національний університет)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Гуржій Наталія Миколаївна - доктор економічних наук, доцент, професор кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики, Запорізький національний університет

Шмиголь Надія Миколаївна - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний університет

Шавкун Ірина Григорівна - доктор філософських наук, професор, декан факультету менеджменту, Запорізький національний університет

Волков Володимир Петрович - доктор технічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики, Запорізький національний університет

Метеленко Наталя Георгіївна - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізька державна інженерна академія

Антонюк Дмитро Анатолійович - доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики, Запорізький національний університет

Богданов Сергій Миколайович - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики, Запорізький національний університет

Шишкін Віктор Олександрович - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики, Запорізький національний університет

Маказан Євгенія Василівна - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Запорізький національний університет

Сучков Артем Вадимович - кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики, Запорізький національний університет

Sébastien Ménard, Assistant Professor of Economics, Director of International Relations – Erasmus coordinator, Faculty of Law, Economics and Management at University Du Maine, Le Mans, France, Member Association, Member of the Canadian Economics Association of the French Economics

Urbich Andreas, Doctor of Science, Founder and Managing Director of the Municipal Educational Institution (Kommunales Bildungswerk e.V.), Berlin, Federal Republic of Germany

Засновник:

Запорізький національний університет

Адреса редакції:

м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 55а, к. 415

Поштова адреса:

69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 55а, к. 415

Телефон: (061) 289-41-15

Електронна адреса: manent.journal@gmail.com

Офіційний сайт: http://www.management-journal.org.ua

Рекомендовано до поширення через мережу Інтернет Вченою радою ЗНУ

Протокол № 8 від 28. 02. 2017р.

Наказ № 167 від 22.05.2017р.

Про введення в дію рішення Вченої ради ЗНУ щодо заснування електронного наукового періодичного видання «Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку»